ЗАПОВНИТИ АНКЕТУSTAY STUDY
НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ -
ТВОЄ ЄВРОПЕЙСЬКЕ
МАЙБУТНЄ

ЯК СТАТИ СТУДЕНТОМ?

ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ГАЛЕРЕЯ

Університет Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін

Університет Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Розташований: м. Люблін
Заснований: 23 жовтня 1944 р.
Форма власності: державний
К-сть факультетів: 11
К-сть напрямків: 39
К-сть спеціальностей: понад 120
www.umcs.lublin.pl

Перелік факультетів


МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ ТА БЛАГОУСТРОЮ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ

Сертифікат про співпрацю між StayStudy та Університетом Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін
Університет Марії Кюрі-Склодовської – це найбільший державний вищий навчальний заклад на правобережжі Вісли, який від початку свого існування – котре сягає 1944 р. – відзначається як науковий осередок із провідною позицією та роллю на національному освітньому ринку,а також дає високий рівень знань.
На сьогоднішній день університет закінчили понад 200 тисяч випускників.близько 4 тисяч осіб здобуло ступінь кандидата наук, проведено близько 900 захистів докторських робіт. Сьогодні університет навчаємо близько 25 тисяч студентів на понад 50 напрямках і понад 200 спеціальностях, що ведуться на 11 факультетах.
Концепція навчання, базована на ведених видатними спеціалістами наукових дослідженнях і спрямована на отримання студентами практичних вмінь, враховує світові напрями розвитку науки та різноманітні потреби ринку праці. Підтвердженням цього є отримані університетом нагороди: « Вуз приязний працедавцям» та «Кузня лідерів».
Розширення освітніх пропозицій новими напрямками навчання та ведення занять англійською мовою мають на меті створення привабливої освітньої пропозиції як для польських студентів, так і закордонних.
Серед нових напрямків навчання варто назвати східноєвропейське навчання, внутрішню безпеку, когнітивістику, історичний туризм, а також – інженерне навчання: благоустрій та технічну фізику.

Пропозиція для учасників програми StayStudy можливість навчатись стаціонарно за зниженою ціною:

Міжнародні відносини - 1250 euro в рік
Східноєвропейська програма - 1250 euro в рік
Політологія - 1250 euro в рік
Туризм і відпочинок - 1500 euro в рік
Економіка - 1500 euro в рік
Управління (менеджмент) - 1500 euro в рік

Перелік Факультетів та спеціальностей які пропонуються, на здобуття рівня "Бакалавр"


 ФакультетНапрямок
Спеціальність
Реєстраційний внесок у ВНЗ
(одноразовий)
Вартість навчання
(за рік)
Факультет біології та біотехнології
Біологія
3 роки (6 семестрів)
Біохімія
 200 €   2 000 €
Біологія медична
 200 €   2 000 €
Біологія загальна та експериментальна
 200 €   2 000 €
Мікробіологія
 200 €   2 000 €
Біотехнологія
3 роки (6 семестрів)
Біотехнологія
 200 €   2 000 €
Факультет землі та просторової економіки
Географія
3 роки (6 семестрів)
Управління георізноманіттям
 200 €   2 000 €
Геомоніторинг з з екофізіографією
 200 €   2 000 €
Картографія з геоінформацією
 200 €   2 000 €
Організація соціально економічного простору
 200 €   2 000 €
Гідрометереологія
 200 €   2 000 €
Туризм та відпочинок
3 роки (6 семестрів)
Екотуризм
 200 €   2 000 €
Організація та функціонування туризму
 200 €   2 000 €
Туризм та рекреація
 200 €   2 000 €
Готельний бізнес
 200 €   2 000 €
Управління туристичними ресурсами
 200 €   2 000 €
Просторова економіка
3,5 років (6 семестрів)
Просторове планування
 200 €   2 000 €
Управління та реструктуризація
 200 €   2 000 €
Ландшафтний дизайн
 200 €   2 000 €
Факультет математики фізики та інформатики
Хімія 3 роки
(6 семестрів)

Хімічна аналітика
 200 €   2 000 €
Основна та прикладна хімія
 200 €   2 000 €
Хімія біоактивних та косметичних речовин
 200 €   2 000 €
Криміналістична хімія
 200 €   2 000 €
Математика
3 роки (6 семестрів)
Охорона навколишнього середовища
 200 €   2 000 €
Біоматематика
 200 €   2 000 €
Фінансова та страхова математика
 200 €   2 000 €
Математика в інформатиці
 200 €   2 000 €
Теоретична математика та її застосування
 200 €   2 000 €
Статистичний аналіз даних
 200 €   2 000 €
Застосування математики
 200 €   2 000 €
Фізика
3 роки (6 семестрів)
Астрофізика
 200 €   2 000 €
Ядерна безпека та радіологічна охорона
 200 €   2 000 €
Молекулярна та медична біофізика
 200 €   2 000 €
Експериментальна фізика
 200 €   2 000 €
Фізика навколишнього середовища
 200 €   2 000 €
Інформатична фізика
 200 €   2 000 €
Теоретична фізика
 200 €   2 000 €
Нанотехнології
 200 €   2 000 €
Інформатика
3 роки (6 семестрів)
Проектування та програмування інформаційних систем
 200 €   2 000 €
Інформаційні технології
 200 €   2 000 €
Факультет права та адміністрації
Право
5 років (10 семестрів)
Право
 200 €   2 000 €
Адміністрація
3 роки (6 семестрів)
Адміністрація
 200 €   2 000 €
Внутрішня безпека
3 роки (6 семестрів)
Внутрішня безпека
 200 €   2 000 €
Гуманітарний факультет
Філологія польська
3 роки (6 семестрів)
Педагогічна освіта з науковими предметами про культуру та польська мова
 200 €   2 000 €
Редакторсько-видавнича
 200 €   2 000 €
Редакторська
 200 €   2 000 €
Логопедична
 200 €   2 000 €
Театральна
 200 €   2 000 €
Росієзнавство
3 роки (6 семестрів)
Росієзнавство
 200 €   2 000 €
Славістика
3 роки (6 семестрів)
Балканська
 200 €   2 000 €
Туристично-культурна
 200 €   2 000 €
Філологія українська
3 роки (6 семестрів)
Українська мова в бізнесі
 200 €  2 000 €
Філологія англійська
3 роки (6 семестрів)
Філологія англійська
 200 €  2 000 €
Германістика
3 роки (6 семестрів)
Германістика
 200 €  2 000 €
Романістика
3 роки (6 семестрів)
Французька мова з італійською
 200 €  2 000 €
Французька мова з журналістикою, туризмом або європейськими відносинами
 200 €  2 000 €
Італійська мова з французькою
 200 €  2 000 €
Лінгвістично-традиктологічна французка мова
 200 €  2 000 €
Філологія російська
3 роки (6 семестрів)
Російська мова в бізнесі
 200 €  2 000 €
Філологія іберійська
3 роки (6 семестрів)
Іспанська з португальською мовою
 200 €  2 000 €
Португальська з іспанською мовою
 200 €  2 000 €
Іспанська мова з журналістикою, туризмом або європейськими відносинами
 200 €  2 000 €
Португальська мова з журналістикою, туризмом або європейськими відносинами
 200 €  2 000 €
Лінгвістично-традиктологічна іспанська мова
 200 €  2 000 €
Прикладна лінгвістика
3 роки (6 семестрів)
Англійська мова з німецькою
 200 €  2 000 €
Англійська мова з російською
 200 €  2 000 €
Англійська мова з французькою
 200 €  2 000 €
Німецька мова з англійською
 200 €  2 000 €
Інформація в електронному суспільстві
3 роки (6 семестрів)
Інформація в електронному суспільстві
 200 €  2 000 €
Історія
3 роки (6 семестрів)
Педагогічна історія
 200 €  2 000 €
Комерціалізація історичного знання
 200 €  2 000 €
Редакційна історія
 200 €  2 000 €
Управління національною спадщиною та культура історична
 200 €  2 000 €
Археологія
3 роки (6 семестрів)
Археологія
 200 €  2 000 €
Архівістика та сучасне управління інформаційними записами
Архівістика
 200 €  2 000 €
Сучасне управління документацією
 200 €  2 000 €
Наукова інформація і бібліотекарство
3 роки (6 семестрів)
Наукова інформація і бібліотекарство
 200 €  2 000 €
Культурознавство
3 роки (6 семестрів)
Антропологічно-фольклористичне
 200 €  2 000 €
Театрологічне і фільмознавство
 200 €  2 000 €
Засоби масової інформації (ЗМІ)
 200 €  2 000 €
Історія культури
 200 €  2 000 €
Критика і менеджмент в мистецтві
 200 €  2 000 €
Етнологія
3 роки (6 семестрів)
Етнологія
 200 €  2 000 €
Економічний факультет
Економіка
3 роки (6 семестрів)
Міжнародний бізнес
 200 €  2 000 €
Економіка органів самоврядування та регіональний розвиток
 200 €  2 000 €
Фінанси та бухгалтерський облік
3 роки (6 семестрів)
Банківська справа та фінансові ринки
 200 €  2 000 €
Фінанси та податки
 200 €  2 000 €
Бухгалтерський облік на підприємстві
 200 €  2 000 €
Менеджмент
3 роки (6 семестрів)
Реклама і сучасні форми маркетингових комунікацій
 200 €  2 000 €
Управління людськими ресурсами
 200 €  2 000 €
Управління підприємством
 200 €  2 000 €
Факультет педагогіки та психології
Педагогіка
3 роки (6 семестрів)
Дошкільна педагогіка
 200 €  2 000 €
Охорона здоров'я та реабілітація
 200 €  2 000 €
Охорона здоров'я та педагогічна терапія
 200 €  2 000 €
Опікунська педагогіка
 200 €  2 000 €
Анімація культурна
3 роки (6 семестрів)
Анімація культурна
 200 €  2 000 €
Соціальна робота
3 роки (6 семестрів)
Соціальна робота
 200 €  2 000 €
Соціальна педагогіка
3 роки (6 семестрів)
Олігофренопедагогіка
 200 €  2 000 €
Тифлопедагогіка
 200 €  2 000 €
Педагогіка ресоціалізації
 200 €  2 000 €
Психологія
5 років (10 семестрів)
Клінічна психологія і нейропсихологія
 200 €  2 000 €
Соціальна психологія
 200 €  2 000 €
Психологія родини
 200 €  2 000 €
Міжкультурна психологія
 200 €  2 000 €
Навчальна психологія
 200 €  2 000 €
Факультет філософії та соціології Філософія
3 роки (6 семестрів)
Філософія
 200 €  2 000 €
Європеїстика
3 роки (6 семестрів)
Європеїстика
 200 €  2 000 €
Релігієзнавство
3 роки (6 семестрів)
Релігієзнавство
 200 €  2 000 €
Когністивістика
3 роки (6 семестрів)
Когністивістика
 200 €  2 000 €
Соціологія
3 роки (6 семестрів)
Сімейний помічник
 200 €  2 000 €
Культура та комунікація в соціальних зв'язках
 200 €  2 000 €
Місцева соціальна політика та публічне здоров'я
 200 €  2 000 €
Регіональний та місцевий розвиток
 200 €  2 000 €
Економічна соціологія
 200 €  2 000 €
Міжкультурні відносини
 200 €  2 000 €
Факультет політології
Політологія
3 роки (6 семестрів)
Політичне і медійне консультування
 200 €  2 000 €
Політичне лідерство
 200 €  2 000 €
Самоуправління та регіональна політика
 200 €  2 000 €
Міжнародні відносини
3 роки (6 семестрів)
Східноєвропейські дослідження
 200 €  2 000 €
Європейська інтеграція
 200 €  2 000 €
Міжнародна безпека
 200 €  2 000 €
Дослідження тихоокеанського регіону
 200 €  2 000 €
Східноєвропейські дослідження
3 роки (6 семестрів)
Східноєвропейські дослідження
 200 €  2 000 €
Журналістика та засоби масової інформації
3 роки (6 семестрів)
Політичний маркетинг
 200 €  2 000 €
Мас-медіа
 200 €  2 000 €
Художній факультет
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва
3 роки (6 семестрів)
Intermedia
 200 €  2 000 €
Скульптура і просторові форми
 200 €  2 000 €
Малярство
 200 €  2 000 €
Графіка
 200 €  2 000 €
Фотографія
 200 €  2 000 €
Графіка
5 років (10 семестрів)
Художня графіка
 200 €  2 000 €
Графічний дизайн
 200 €  2 000 €
Цифрові медіа
 200 €  2 000 €
Живопис
5 років (10 семестрів)
Станковий живопис
 200 €  2 000 €
ЗМІ живопис
 200 €  2 000 €
Еko-art
 200 €  2 000 €
Мистецька освіта в галузі музики
3 роки (6 семестрів)
Художня освіта в галузі музики
 200 €  2 000 €
Джаз та естрадна музика 3 роки (6 семестрів)
Виконання вокальне
 200 €  2 000 €
Виконання інструментальне
 200 €  2 000 €

Перелік Факультетів та спеціальностей які пропонуються, на здобуття рівня "Магістр"


Факультет  Напрямок   Спеціальності Реєстраційний внесок у ВНЗ
(одноразовий)
Вартість навчання
(за рік)
Факультет біології та біотехнології
Біологія
2 роки
(4 семестри)
Біохімія
 200 €  2 000 €
Загальна та експериментальна біологія
 200 €  2 000 €
Педагогічна підготовка з біології
 200 €  2 000 €
Мікробіологія
 200 €  2 000 €
Біотехнологія
2 роки
(4 семестри)
Загальна біотехнологія
 200 €  2 000 €
Медична біологія
 200 €  2 000 €
Факультет землі та просторової економіки Географія
2 роки
(4 семестри)
Просторове планування  200 €  2 000 €
Кліматографія та водні ресурси
 200 €  2 000 €
Моделювання середовища-реконструкція та прогнози
 200 €  2 000 €
Регіональний розвиток
 200 €  2 000 €
Картографія і геоінформація
 200 €  2 000 €
Геозабруднення в людському середовищі
 200 €  2 000 €
Туризм та відпочинок
2 роки (4 семестри)
Геотуризм
 200 €  2 000 €
Туризм та рекреація
 200 €  2 000 €
Дитячий та молодіжний туризм
 200 €  2 000 €
Планування та управління в туризмі та рекреації
 200 €  2 000 €
Факультет хімії Хімія
2 роки (4 семестри)
Основна та прикладна хімія
 200 €  2 000 €
Хімічна аналітика
 200 €  2 000 €
Хімія біоактивних та косметичних речовин
 200 €  2 000 €
Криміналістична хімія
 200 €  2 000 €
Охорона навколишнього середовища
2 роки (4 семестри)
Охорона навколишнього середовища
 200 €  2 000 €
Факультет математики, фізики та інформатики
Математика
2 роки (4 семестри)
Фінансова та страхова математика
 200 €  2 000 €
Теоретична математика
 200 €  2 000 €
Біоматематика
 200 €  2 000 €
Інформатична математика
 200 €  2 000 €
Застосування математики
 200 €  2 000 €
Статистичний аналіз даних
 200 €  2 000 €
Математика з інформатикою (викладацька спеціальність)
 200 €  2 000 €
Фізика
2 роки (4 семестри)
Сучасна прикладна фізика
 200 €  2 000 €
Теоретична фізика
 200 €  2 000 €
Інформатика
2 роки (4 семестри)
Проектування та програмування інформаційних систем
 200 €  2 000 €
Інформаційні технології
 200 €  2 000 €
Факультет права та адміністрації
Адміністрація
2 роки (4 семестри)
Адміністрація
 200 €  2 000 €
Внутрішня безпека
2 роки (4 семестри)
Внутрішня безпека
 200 €  2 000 €
Гуманітарний факультет Філологія польська
2 роки (4 семестри)
Педагогічна освіта
 200 €  2 000 €
Медіознавча
 200 €  2 000 €
Театрально-фільмознавча
 200 €  2 000 €
Видавнича
 200 €  2 000 €
Логопедія
 200 €  2 000 €
Славістика
2 роки (4 семестри)
Переклад
 200 €  2 000 €
Філологія українська
2 роки (4 семестри)
Переклад
 200 €  2 000 €
Філологія російська
2 роки (4 семестри)
Переклад
 200 €  2 000 €
Філологія англійська
2 роки (4 семестри)
Філологія англійська
 200 €  2 000 €
Романістика
2 роки (4 семестри)
Французька традиктологічна
 200 €  2 000 €
Французька мова педагогічна
 200 €  2 000 €
Іспанська мова педагогічна
 200 €  2 000 €
Португальська педагогічна
 200 €  2 000 €
Германістика
2 роки (4 семестри)
Германістика
 200 €  2 000 €
Прикладна лінгвістика
2 роки (4 семестри)
Англійська мова з німецькою
 200 €  2 000 €
Англійська мова з російською
 200 €  2 000 €
Англійська мова з французькою
 200 €  2 000 €
Німецька мова з англійською
 200 €  2 000 €
Історія
2 роки (4 семестри)
Архівна історія
 200 €  2 000 €
Педагогічна історія
 200 €  2 000 €
Історична спадщина регіону
 200 €  2 000 €
Археологія
2 роки (4 семестри)
Археологія
 200 €  2 000 €
Наукова інформація і бібліотекарство
2 роки (4 семестри)
Наукова інформація і бібліотекарство
 200 €  2 000 €
Культурознавство
2 роки (4 семестри)
Мистецтво і туризм
 200 €  2 000 €
Фольклористика та етнологія
 200 €  2 000 €
Критика і просування образотворчого мистецтва
 200 €  2 000 €
ЗМІ та популярна культура  200 €  2 000 €
Економічний факультет
Економіка
2 роки (4 семестри)
Міжнародна економіка
 200 €  2 000 €
Соціальна політика, розвиток та соціальне забезпечення
 200 €  2 000 €
Економічні системи
 200 €  2 000 €
Фінанси та бухгалтерський облік
2 роки (4 семестри)
Аудит та бухгалтерський облік
 200 €  2 000 €
Інвестиції капіталу
 200 €  2 000 €
Фінансовий менеджер
 200 €  2 000 €
Громадські податки та фінанси
 200 € 2 000 € 
Фінансовий радник
 200 €  2 000 €
Менеджмент
2 роки (4 семестри)
Стратегічний бренд-менеджмент
 200 €  2 000 €
Інформаційні системи в бізнес-адмініструванні
 200 €  2 000 €
Управління соціальним капіталом
 200 €  2 000 €
Управління компаніями і громадськими організаціями
 200 €  2 000 €
Факультет педагогіки та психології
Педагогіка
2 роки (4 семестри)
Виховна педагогіка
 200 €  2 000 € 
Дошкільна педагогіка
 200 €  2 000 €
Аніматор і менеджер культури
 200 €  2 000 €
Охорона здоров'я та педагогічна терапія
 200 €  2 000 €
Охорона здоров'я та реабілітація
 200 €  2 000 €
Загальне та особисте консультування
 200 €  2 000 €
Загальна педагогіка
 200 €  2 000 €
Спеціальна педагогіка
2 роки (4 семестри)
Олігофренопедагогіка
 200 €  2 000 €
Тифлопедагогіка
 200 €  2 000 €
Педагогіка ресоціалізації
 200 €  2 000 €
Загальна спеціальна педагогіка
 200 €  2 000 €
Соціальна робота
2 роки (4 семестрів)
Соціальна робота
 200 €  2 000 €
Факультет філософії та соціології
Філософія
2 роки (4 семестри)
Філософія
 200 €  2 000 €
Європеїстика
2 роки (4 семестри)
Європеїстика
 200 €  2 000 €
Релігієзнавство
2 роки (4 семестри)
Релігієзнавство
 200 €  2 000 €
Соціологія
2 роки (4 семестри)
Інноваційна економіка
 200 €  2 000 €
Загальна соціологія
 200 €  2 000 €
Соціологія міжцивілізаційного діалогу
 200 €  2 000 €
Соціологія міграції
 200 €  2 000 €
Прикладна соціологія
 200 €  2 000 €
Соціологія суспільного життя
 200 €  2 000 €
Соціологія здоров'я населення
 200 €  2 000 €
Факультет політології
Політологія
2 роки (4 семестри)
Політичне і медійне консультування
 200 €  2 000 €
Політичне лідерство
 200 €  2 000 €
Самоуправління та регіональна політика
 200 €  2 000 €
Міжнародні відносини
2 роки (4 семестри)
Позаєвропейське регіональне дослідження
 200 €  2 000 €
Дипломатія
 200 €  2 000 €
Міжнародні проекти
 200 €  2 000 €
Східноєвропейські дослідження
2 роки (4 семестри)
Політичні системи в Східній Європі
 200 €  2 000 €
Регіональна співпраця в Східній Європі
 200 €  2 000 €
Журналістика та засоби масової інформації
2 роки (4 семестри)
Редакторська журналістика
 200 €  2 000 €
Журналістика on-line
 200 €  2 000 €
Public Relations
 200 €  2 000 €
Художній факультет
Мистецька освіта в галузі музики
2 роки (4 семестри)
Керівник ансамблів
 200 €  2 000 €
Костельна музика
 200 €  2 000 €
Арт-терапія
 200 €  2 000 €
Освіта та анімація в культурі
 200 €  2 000 €
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва
2 роки (4 семестри)
Intermedia
 200 €  2 000 €
Скульптура і просторові форми
 200 €  2 000 €
Малярство
 200 €  2 000 €
Графіка
 200 €  2 000 €
Фотографія
 200 €  2 000 €
Графіка
2 роки (4 семестри)
Графічний дизайн
 200 €  2 000 €
Художня графіка
 200 €  2 000 €
Живопис
1,5 роки (3 семестри)
Станковий живопис
 200 €  2 000 €
ЗМІ живопис
 200 €  2 000 €

Якщо вас зацікавила наша освітня пропозиція, та наші умови, запрошуємо Вас "Розпочати вступ"

vkontakte

google+